Classical Guitar Andante E Minor / Aguado
https://youtu.be/xyf8GzoeE-4
2017/07/22 に公開アグアド:練習曲9-10